Projekt TAČR: Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 řešil tým složený z odborníků Katedry světové ekonomiky a Katedry mezinárodního obchodu řešit projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Aplikačním garantem projektu je agentura CzechInvest, která je hlavním uživatelem výsledků projektu. Do roku 2023 probíhá implementace projektu.

Prezentace výsledků generálnímu řediteli agentury Patriku Reichlovi a užšímu vedení CzechInvest proběhlo 26. ledna 2020.

Cíl projektu:

Cílem projektu je nastavení veřejné podpory (investičních pobídek) prioritních odvětví v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn (4. průmyslová revoluce). Prioritní odvětví budou ověřována a aktualizována prostřednictvím primárního interdisciplinárního výzkumu, mapujícího očekávané technologické změny (automatizace, robotizace), jejich zohlednění ve strategii firem a dopady na trh práce. Na základě toho budou formulována doporučení pro podporu investic do perspektivních odvětví ve smyslu tzv. smart specializace (RIS3). Aktualizovaná investiční strategie přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti českého průmyslu s využitím dostupného lidského kapitálu.

Výstupy projektu

Řešitelský tým:

 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., KSE, hlavní řešitel
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., KSE
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., KSE
 • doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., KSE
 • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., KSE
 • Ing. Ondřej Sankot, KSE
 • Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D., KSE
 • Ing. Tereza De Castro, Ph.D., KSE
 • Ing. Radek Čajka, Ph.D., KMO
 • Ing. Eva Křenková, Ph.D., KMO
 • Ing. Josef Bič, Ph.D., KSE
 • Ing. Květa Olšanová, Ph.D., KMO

Registrační číslo:

TL02000451