Absolventi

Absolventi našeho doktorského studia z poslední doby:

Celé jméno s tituly Školitel Oponenti Téma práce Obhajoba
Gorčák Martin, Ing., Ph.D. prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Ing. David Prušvic, Ph.D., doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. Fiskální pravidla a instituce fiskálního dohledu v Evropské unii a jejich vliv na stabilitu veřejných financí 15.03.2022
Famfollet Jan, Ing., Ph.D. prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D., Mgr. Miroslava Mastná, Ph.D., doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. Vztah bank a státu v kontextu evropské dluhové krize 18.02.2021
Thakur-Weigold Sarbani Bublu, Ph.D., MSc doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. Value Chains and Competitiveness in Europe: A Comparative Case study of the Czech Republic and Switzerland 19.05.2020
Škopek Jan, JUDr. Ing., Ph.D., MBA doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. Mgr. Ing. Vilém Tanzer, doc. PhDr. Eva Karpová, CSc. Návrh platformy pro efektivní výběr daně z přidané hodnoty: Evropský prostor fiskální neutrality 25.02.2020
Kačírková Eliška, Ing. Mgr., Ph.D. doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. Vliv sociálně-ekonomického modelu zemí EU na jejich konkurenceschopnost 09.09.2019
Buryan Šimon, Ing. doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c., doc. PhDr. Eva Karpová, CSc., Ing. Pavlína Kulhánková Případová studie nařízení REACH: formování a vyhodnocení regulace EU 19.03.2019
Francová Olga, Ing., Ph.D. doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc., Ing. Jindřich Marval, Ph.D., prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Prohloubení koordinace v oblasti fiskální politiky v rámci EU jako důsledek ekonomické krize 26.02.2019
Sankot Ondřej, Ing., Ph.D. doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D., prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Priority hospodářských politik EU v procesu integrace evropských socioekonomických modelů 22.01.2019
Jedlinský Jakub, Mgr. Ing., Ph.D. doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc., prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc., prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Alternativní pohled na měnový systém EU: zkoumání pomocí dynamických SFC modelů 24.04.2018
Bejkovský Jan, Ing., Ph.D. doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. Mgr. Ing. Martin Kříž, Ph.D., doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus? 21.03.2017
Vránková Jana, Ing., Ph.D. doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D., prof. Ing. Peter Baláž, Ph.D. Vliv využití nových zdrojů zemního plynu na energetickou bezpečnost v USA 21.03.2017
Janković Vukica, Mgr., Ph.D. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc., doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., doc. PhDr. Eva Karpová, CSc. Strategický význam Srbska pro Evropskou unii 14.02.2017
Sejkora Jiří, Ing., Ph.D. doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc., prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje 26.10.2016
Bartušková Hana, Ing., Ph.D. doc. PhDr. Eva Karpová, CSc. Ing. Jana Křelinová, CSc., doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc., doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. Vliv ekonomických krizí na integraci Evropské unie 20.09.2016
Střecha Michal, Ing., Ph.D. doc. PhDr. Eva Karpová, CSc. prof. Ing. Vratislav Izák, CSc., Ing. Jana Křelinová, CSc., prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. Vývoj zahraniční zadluženosti veřejného sektoru zemí EU a jeho udržitelnost 20.09.2016