Nabízená témata prací

Závěrečné práce na KMEV

 

Název Vedoucí Typ práce
Politiky EU Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. BP
EU Policies Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. DP
Hospodářské vztahy EU se třetími zeměmi Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. DP
Instituce EU a hospodářské politiky Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. DP
Střední Evropa a EU Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. DP
Makroekonomické aspekty konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Mikroekonomické aspekty konkurenceschopnosti Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Význam členství v EU z pohledu vybraného sektoru Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Vztahy mezi členskými zeměmi na pozadí politik EU Ing. Josef Bič, Ph.D. BP
Energetická bezpečnost EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Problém makroekonomických nerovnováh v EU Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Realizace vybrané politiky EU a její dosahované výsledky nebo reformy Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Silné a slabé stránky vybraného ekonomického modelu Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Specifika a udržitelnost vybraného evropského sociálního modelu Ing. Josef Bič, Ph.D. DP
Analysis of external balance of a selected economy (economies) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Analýza vnější rovnováhy vybrané ekonomiky (ekonomik) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Economic and business specifics of Eastern Europe and/or Central Asia Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Economic integration on the example of a selected project (projects) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Ekonomická integrace na příkladě vybraného uskupení (více uskupení) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Mutual trade of selected states (groups of states) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Světový obchod s vybranou komoditou (komoditami) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Vzájemný obchod vybraných států (skupin států) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
World trade in selected commodity (commodities) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Analysis of selected aspects of external balance of an economy (economies) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Analýza vybraných aspektů vnější rovnováhy ekonomiky (ekonomik) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Financial crises and recessions and their impact on a selected economy (economies) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Finanční krize a recese a jejich dopad na vybranou ekonomiku (ekonomiky) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Role institucionálních faktorů v zahraničních ekonomických vztazích Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Selected aspects of economic and business specifics of Eastern Europe and/or Central Asia Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
The role of institutional factors in external economic relations Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Aktuální trendy (problémy) v mezinárodním obchodu Ing. Tereza De Castro, Ph.D. BP
Česká republika v mezinárodním ekonomickém prostředí Ing. Tereza De Castro, Ph.D. BP
Current trends (problems) in international trade Ing. Tereza De Castro, Ph.D. BP
Selected problems of MENA countries + Turkey, Iran and Israel Ing. Tereza De Castro, Ph.D. BP
Vybrané problémy zemí MENA+Turecko, Írán a Izrael Ing. Tereza De Castro, Ph.D. BP
Role institucí v ekonomickém rozvoji vybrané země Ing. Tereza De Castro, Ph.D. DP
Rozvojová politika EU Ing. Tereza De Castro, Ph.D. DP
Vybrané problémy rozvíjejících se trhů Ing. Tereza De Castro, Ph.D. DP
Vybrané problémy zemí MENA+Turecko, Írán a Izrael Ing. Tereza De Castro, Ph.D. DP
Innovation, investment and competitiveness in the world economy doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Inovace, investice a konkurenceschopnost ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
International Fianancial Organizations in the World Economy doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Mezinárodní ekonomické organizace ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
New Regionalism of a selected country or region doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
Nový regionalismus v podání vybrané země nebo regionu doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. BP
European Imbalances and the Perspectives of the European Integration doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Evropské nerovnováhy a dluhová krize v Eurozóně doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Globální nerovnováhy ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Investice, inovace a hospodářský růst doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Přidaná hodnota a globální hodnotové řetězce doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Sociálně-ekonomické modely a jejich proměny v globalizaci doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Socioeconomic Models and their Changes in Globalisation doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Závažné hospodářské krize ve světové ekonomice doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. DP
Blockchain, logistice a trade finance - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
BTC/crypto jako investiční oblast - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Business modely v kryptu - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Chování a zvyky BTC/crypto uživatelů v ČR - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Patentová ochrana DLT a blockchainové technologie Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Percepce BTC/crypto jako investiční oblast ze strany veřejnosti - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Využití DLT (blockchainu) pro mezinárodní clearing Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Využití DLT (blockchainu) pro mezinárodní clearing - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. BP
Blockchainová vs. centralizovaná řešení Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Custody of digital assets - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Governance modely kryptoplatforem jako inspirace pro veřejnou správu v EU Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Stablecoins a jejich využití - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Tokenizace aktiv - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Tokenomics and behavioral economics - konzultace KB Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. DP
Diverzifikace vybrané ekonomiky doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Dual education in the country chosen doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Duální vzdělávání ve vybrané zemi doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Innovations in the country chosen doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Inovativnost vybrané země doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Specific labour markets in the Gulf States doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Specifika trhu práce ve vybrané zemi Perského zálivu doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Státní kapitalismus ve vybrané zemi doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. BP
Obchod s přidanou hodnotou mezi vybranými zeměmi doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Role státu v inovativnosti vybraných zemí doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Vzdělání jako faktor ekonomického růstu doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. DP
Determinants of trade between Czech Republic and Slovak Republic Smaranda Pantea, Ph.D. BP
Economics of innovation and technology transfer Smaranda Pantea, Ph.D. BP
ICT sector and digital economy Smaranda Pantea, Ph.D. BP
Industrial policies in Central and Eastern European countries Smaranda Pantea, Ph.D. BP
Technology and innovation policies in the EU Smaranda Pantea, Ph.D. BP
Economics of innovation and technology transfer Smaranda Pantea, Ph.D. DP
ICT sector and digital economy Smaranda Pantea, Ph.D. DP
Industrial policies in Central and Eastern European countries Smaranda Pantea, Ph.D. DP
Technology and innovation policies in the EU Smaranda Pantea, Ph.D. DP
EU Single Market Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. BP
Metodika sběru dat o remitencích (s důrazem na metodu statistického šetření) Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. BP
Migrace a její implikace Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. BP
Obchodní liberalizace - souvislosti, implikace Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. BP
EU Single Market Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. DP
Migrace a její implikace Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. DP
Migrace v prostoru EU Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. DP
MIgration policies Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. DP
Obchodní liberalizace - souvislosti, implikace Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. DP
Vliv technologického pokroku na problematiku migrace, remitencí Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. DP
Vnitřní trh EU - stav, nedořešené otázky Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. DP
Economic Crises Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Eurozone monetary integration and euro Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Germany Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Hospodářská politika, hospodářský růst a makroekonomická konkurenceschopnost ve vyspělých zemích / Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Hospodářské krize / Economic Crises Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Měnová integrace eurozóny a euro / Eurozone monetary integration and euro Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Německo / Germany Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Vliv hospodářské politiky na diplomatické vztahy vybraných států / The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. BP
Economic Crises Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Eurozone monetary integration and euro Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Germany Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Hospodářská politika, hospodářský růst a makroekonomická konkurenceschopnost ve vyspělých zemích / Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Hospodářské krize / Economic Crises Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Měnová integrace eurozóny a euro / Eurozone monetary integration and euro Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Německo / Germany Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Vliv hospodářské politiky na diplomatické vztahy vybraných států / The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. DP
Dočasné a trvalé dopady COVID 19 na vybrané odvětví, změny struktury, odhady výše propadu nebo růstu prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Komparativní analýza vedoucích výrobců v odvětví výroby automobilů na českém trhu prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Současné trendy a problémy v automobilovém průmyslu a jejich dopad na zákazníky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Vývoj odvětví výroby automobilů v evropských zemích - analýza dat ACEA prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. BP
Členství v bankovní unii jako šesté maastrichtské kritérium prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Externí úspory z rozsahu a specializace v mezinárodním obchodu - případová studie prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Finanční represe nebo restrukturalizace dluhu? Očekávatelné způsoby redukce nadměrného veřejného zadlužení v eurozóně prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Finanční stabilita jako nový cíl měnových autorit prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Koncepty logického a historického pojetí času jako předpoklad specializace v mezinárodním obchodu prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Odhalené komparativní výhody ČR a jejich perspektiva prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Teoretické přístupy k fungování eurozóny - testy praxí prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. DP
Economic policy of developing countries Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. BP
Hospodářská politika rozvojových zemí Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. BP
Human capital in developing countries Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. BP
Instituce v rozvojových zemích Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. BP
Institutions in developing countries Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. BP
Lidský kapitál v rozvojových zemích Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. BP
Hospodářská politika rozvojových zemí Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. DP
Instituce v rozvojových zemích Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. DP
Lidský kapitál v rozvojových zemích Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. DP
Dopady krizí na mezinárodní obchod a globální ekonomiku doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Impact of a specific aspect on the position of a country in global trade and investment relations. doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Impact of preferential trade agreement on trade between countries with a case study demonstration doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Postavení vybrané země nebo skupiny zemí v mezinárodním obchodě a investicích doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Trade and investment relations between chosen countries doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Vliv preferenční obchodní dohody na rozvoj vzájemného obchodu mezi státy doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Assessment of impacts of preferential trade and investment relations between (among) countries doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Economic and political framwork of a chosen trade dispute in the WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Ekonomické, politické a obchodně politické souvislosti vybraného sporu ve WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Impact of crisis on international trade and investment (chosen country or industry or globally) doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Problematika etiky, udržitelnésti, fair trade, lidských práv v mezinárodním obchodě doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Vliv dodržení minimálních standardů ochrany a vynucení práv duševního vlastnictví na mezinárodní investice, inovace a obchod doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Dopady pandemie COVID-19 na vybraná odvětví a ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Dopady vybraných integračních dohod EU na evropskou/českou ekonomiku doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Impacts of COVID-19 pandemics on selected industries doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Klíčové trendy v rozvoji vybraných odvětví japonské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Silné a slabé stránky vybrané asijské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. BP
Dopady demografického stárnutí na vybrané země doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Economic and social impacts of demographic ageing doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Klíčové ekonomické a sociální problémy asijských ekonomik doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Klíčové trendy v rozvoji čínské ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Major economic and social problems of Asian countries doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Specifika a dopady čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Specifika, trendy a dopady změn střední třídy ve vybraných zemích doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. DP
Advanced business services doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. BP
Energetický průmysl doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. BP
Energy sector doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. BP
Manufacturing sector doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. BP
Pokročilé služby doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. BP
Zpracovatelský průmysl doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. BP
Global Production networks in Central Europe doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Globální produkční sítě ve Střední Evropě doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Innovation policies doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Inovační politiky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Medical technology sector doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Sektor zdravotnických technologií doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. DP
Demografický vývoj současného světa: ekonomické a politické souvislosti doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Energetické vztahy EU a Rusko doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Prostorové změny ve světové ekonomice: jádrové oblasti a periferie doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Změny na politické a ekonomické mapě světa doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Změny v rozmístění světového hospodářství (vybraná odvětví) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. BP
Globální obchod, teritoriální, komoditní struktura a pandemická krize doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Regionální disparity EU: vybrané ekonomické a sociální indikátory doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Role palivoenergetických surovin v ekonomickém rozvoji zemí exportujícíh ropu a zemní plyn doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Role transnacionálních korporací ve světové ekonomice doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Ropa a zemní plyn v energetické bezpečnosti vybraných zemí (seskupení) doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. DP
Income Inequality and Economic Development Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. BP
The Assessment of Economic Growth of Post-Soviet Countries Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. BP
The Economic Aspects of Energy Sector in Post-Soviet Countries Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. BP
The Energy Policy and Economic Growth in Middle East Countries Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. BP
Income Inequality and Economic Development Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. DP
The Assessment of Economic Growth of Post-Soviet Countries Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. DP
The Energy Policy and Economic Growth in Middle East Countries Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. DP