Současní doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Kareem Issam Abdallah abdk00@vse.cz 4 Credit, Debt and Financial Crises doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc prezenční
Ing. Gabriela Dufková xdufg00@vse.cz 5 Efektivita českých rozvojových projektů s důrazem na projektový management prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Eva Grebe eva.grebe@vse.cz 5 Mezinárodní mobilita a terciární vzdělávání v EU – implikace pro Českou republiku doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Dominik Kohut dominik.kohut@vse.cz 3 Self-reliance of European union in agriculture: Value added in the final demand doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. prezenční
Ing. Viera Kováčiková viera.kovacikova@vse.cz 3 Evaluácia vzdelávania a jeho systému v Ugande a Keni prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Viet Cuong Le levi05@vse.cz 2 Determinace faktorů udržitelného rozvoje ve vyspělých zemích doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Zuzana Mazánková zuzana.mazankova@vse.cz 2 Efektivita a dopady českého systému screeningu přímých zahraničních investic doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Ing. Dominik Proch dominik.proch@vse.cz 5 Role státu v procesu ekonomického rozvoje Indie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jáchym Šimek simj09@vse.cz 3 Strukturální dopady ESG investic na ekonomiku EU doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Monika Smělá xsmem28@vse.cz 5 Good governance těžby nerostného bohatství: kvalitativní komparativní analýza institucionálních faktorů prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Petr Šmelc petr.smelc@vse.cz 5 Role zahraničního obchodu a zahraničních investic na ekonomický rozvoj Kuby doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Patrik Šváb svap02@vse.cz 3 Two-country DSGE Modelling: The Case of the Euro Area doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc prezenční