Současní doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Kareem Issam Abdallah abdk00@vse.cz 4 Credit, Debt and Financial Crises doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc prezenční
Ing. Michal Hrubý hrum11@vse.cz 1 Alternativní prognóza vývoje automobilového průmyslu a návrhy regulačních politik s využitím přístupu "path dependence" prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Dominik Kohut dominik.kohut@vse.cz 3 Self-reliance of European union in agriculture: Value added in the final demand doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. prezenční
Ing. Orkhan Mammadov mamo00@vse.cz 1 Robotisation and its implications for the labour market doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. prezenční
Mgr. Ing. Zuzana Mazánková zuzana.mazankova@vse.cz 3 Efektivita a dopady českého systému screeningu přímých zahraničních investic doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Ing. Patrik Šváb svap02@vse.cz 3 The Business Cycle Aspect of Monetary Unions: DSGE and Empirical Analysis for the Czech Republic and the Euro Area doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc prezenční