Vyučované předměty

Zajímáte se o studium předmětů KMEV?

Zaujala vás témata, kterým se věnuje Katedra mezinárodních ekonomických vztahů? Naše předměty můžete studovat v rámci programů FMV:

Anebo se staňte naším doktorandem na oboru Mezinárodní ekonomické vztahy:

  • Zajímáte se o studium předmětů KMEV?
  • Zajímáte se o studium předmětů KMEV?
Ident Název Garant
2ER647 Podnikání na ruském trhu - anglicky Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.
2ME104 Geografie mezinárodních vztahů doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2ME301 Mezinárodní obchod, investice a inovace - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2ME321 Postavení středně velkých států v rámci evropské integrace - anglicky Ing. Josef Bič, Ph.D.
2ME322 Japonské korporátní prostředí a mezikulturní management - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2ME323 Digitální ekonomika - anglicky doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2ME351 Mezinárodní obchod, investice a inovace - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2ME431 EU jako globální hráč - ekonomický pohled - anglicky Ing. Josef Bič, Ph.D.
2ME432 "Rozvojová" jižní Asie - anglicky Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2ME450 Mezinárodní obchod - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO332 Podnikání v Rusku - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO342 Zahraniční ekonomické vztahy Číny a Taiwanu - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO351 Mezinárodní obchod - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO454 Etika, odpovědnost a udržitelnost v podnikání - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO462 Podnikání v Rusku - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO463 Ochrana duševního vlastnictví (inovace) - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO523 Mezinárodní obchod doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO527 Obchodní politiky v zemích střední Evropy - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO646 Mezinárodní obchod pro výměnné studenty doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MO647 Podnikání na ruském trhu - anglicky Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.
2OP762 Mezinárodní regulační rámec podnikání doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2SE102 Geografie světového hospodářství doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE104 Geografie mezinárodních vztahů doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE152 Geografie světového hospodářství - anglicky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE154 Geografie mezinárodních vztahů - anglicky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE201 Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE202 Světová ekonomika doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE205 Úvod do rozvojové ekonomiky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
2SE208 Ekonomický potenciál postsovětského regionu - rusky doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
2SE209 Japonská ekonomika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE211 Seminář k Mezinárodní ekonomii doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE212 Mezinárodní ekonomie - anglicky Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.
2SE221 Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE222 Mezinárodní ekonomie doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE251 Mezinárodní ekonomie - anglicky doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
2SE252 Světová ekonomika - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE253 Trendy světové ekonomiky - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE272 Světová ekonomika - pro výměnné studenty doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE305 Kryptoměny a další alternativní měnová řešení ve světové praxi - anglicky Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.
2SE307 Bitcoin and blockchain - praktický seminář - anglicky Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.
2SE324 Souvislosti mezinárodního ekonomického řádu - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE327 Ekonomický potenciál regionu Blízkého východu a Severní Afriky - anglicky Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SE330 Odvětvová ekonomika a průmysl Číny - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE333 Ekonomie ženské pracovní síly v Japonsku - anglicky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE405 Mezinárodní ekonomie II prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
2SE407 Evropská ekonomická integrace Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2SE408 Projektový management fondů EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE411 Ekonomická integrace zemí střední Evropy do EU - anglicky Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2SE422 Hospodářské politiky a ekonomiky EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE429 Udržitelná budoucnost EU: Příležitosti a rizika pro podnikání - anglicky Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE431 Soupeření na globálních trzích - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE435 Seminář k Mezinárodní ekonomii II. prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
2SE437 Ekonomie evropské integrace - anglicky Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE439 Vzestupy a pády ekonomických mocností - anglicky Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.
2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE441 Evropská ekonomická integrace pro MIFA - anglicky Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2SE445 Mezinárodní ekonomie 2 prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
2SE446 Vliv krizí z pohledu periferie EU - anglicky Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2SE455 Mezinárodní ekonomie - anglicky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
2SE461 Politiky EU Ing. Josef Bič, Ph.D.
2SE462 Vnitřní trh a nové trendy v ekonomice EU doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE463 Hospodářská a měnová unie a finanční trhy EU doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE464 Víceúrovňové rozhodování v EU Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
2SE503 Rozvojová ekonomika Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
2SE504 Rozvojová spolupráce a management projektů Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
2SE505 Institucionální ekonomie pro rozvoj Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
2SE506 Ekonomie nerovnosti a chudoby Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.
2SE521 Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE532 Ekonomická geografie Číny doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
2SE533 Čínská ekonomika doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
2SE601 Mezinárodní ekonomické vztahy - anglicky doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
2SE633 Ekonomická geografie a vývoj rozvíjejících se trhů - anglicky doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
SE_903 Mezinárodní ekonomie III prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
SE_904 Evropská měnová integrace prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
SE_905 Vnitřní trh EU a globální/regionální hodnotové řetězce doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
SE_906 Makroekonomie pro doktorské studium doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
SE_907 Ekonomická analýza a mezinárodní komparace - anglicky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
SE_908 Vybrané problémy mezinárodní ekonomie pro doktorské studium prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
SE_963 Mezinárodní ekonomie III - anglicky prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.