Mezinárodní projekty

2019: Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries (Visegrad Fund)

2019: Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries (Visegrad Fund)

 • doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
 • Ing. Josef Bič, Ph.D.

Projekt je zaměřen na protichůdné názory, argumenty a politiky ve prospěch a proti PZI v zemích V4. Konkrétním cílem projektu je zhodnotit přínosy a nevýhody PZI ve V4 a roli zahraničního kapitálu v rozvoji regionu. Dále budou formulována doporučení, jak nastavit budoucí politiku vůči přímým zahraničním investicím, pokud jde o přilákání a udržení nejužitečnějších typů těchto investic s ohledem na technologické trendy.

Partnerská pracoviště:

 • Akademia Finansów i Biznesu, Vistula University, Polsko (Grantee)
 • Centre for Economic and Regional Studies HAS, Maďarsko
 • Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, Slovensko
2015: How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries (Visegrad Fund)

2015: How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries (Visegrad Fund)

 • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., Centrum evropských studií a Katedra světové ekonomiky
 • Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
 • Ing. Tereza De Castro, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

2015: Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in trade and investment (Visegrad Fund)

2015: Mutual Relations between the Republic of Korea and V4 Countries in trade and investment (Visegrad Fund)

 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D, Katedra světové ekonomiky
 • Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., Katedra mezinárodního obchodu
 • Ing. Ondřej Sankot, interní doktorand, Katedra světové ekonomiky