Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Kareem Issam Abdallah abdk00@vse.cz 3 Credit, Debt and Financial Crises doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc prezenční
Bc. Filip Chráska, M.A. xchrf00@vse.cz 1 doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Gabriela Dufková xdufg00@vse.cz 4 Efektivita českých rozvojových projektů s důrazem na projektový management prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Eva Grebe eva.grebe@vse.cz 4 Mezinárodní mobilita a terciární vzdělávání v EU – implikace pro Českou republiku doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Mgr. Ing. Barbora Hronešová barbora.fialova@vse.cz 4 Velká Británie v procesu vícerychlostní Evropy doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Dominik Kohut dominik.kohut@vse.cz 2 Self-reliance of European union in agriculture: Value added in the final demand doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. prezenční
Ing. Viera Kováčiková viera.kovacikova@vse.cz 2 Evaluácia vzdelávania a jeho systému v Ugande a Keni prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM xkrul14@vse.cz 4 Hospodářské krize rozvíjejících se ekonomik Latinské Ameriky v podmínkách vysoké mobility kapitálu od 90. let 20. století až po současnost doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Viet Cuong Le levi05@vse.cz 1 Determinace faktorů udržitelného rozvoje ve vyspělých zemích doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jeanny Paren, MBA xprij20@vse.cz 5 Podpora investování v České republice (srovnání s vybranými zeměmi) doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jáchym Šimek simj09@vse.cz 2 Strukturální dopady ESG investic na ekonomiku EU doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. kombinovaná
Ing. Monika Smělá xsmem28@vse.cz 4 Good governance těžby nerostného bohatství: kvalitativní komparativní analýza institucionálních faktorů prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. prezenční
Ing. Petr Šmelc petr.smelc@vse.cz 4 Role zahraničního obchodu a zahraničních investic na ekonomický rozvoj Kuby doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Patrik Šváb svap02@vse.cz 2 Two-country DSGE Modelling: The Case of the Euro Area doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. prezenční

Přehled absolventů z poslední doby najdete zde.

Jméno Role Poznámka
PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. člen
Ing. Pavel Černý, Ph.D. člen
Mgr. Alena Češková člen
PhDr. Martin Filip, Ph.D. člen
doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. člen
Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D. předseda, člen
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. člen
PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. člen
Ing. Petr Král, Ph.D. člen
Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. člen, Správce voleb
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. člen