Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Kareem Issam Abdallah abdk00@vse.cz 4 Credit, Debt and Financial Crises doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc prezenční
Ing. Gabriela Dufková xdufg00@vse.cz 5 EFFICIENCY OF CZECH INTERNATIONAL DEVELOPMENT PROJECTS WITH THE FOCUS ON PROJECT MANAGEMENT prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Dominik Kohut dominik.kohut@vse.cz 3 Self-reliance of European union in agriculture: Value added in the final demand doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. prezenční
Mgr. Ing. Zuzana Mazánková zuzana.mazankova@vse.cz 3 Efektivita a dopady českého systému screeningu přímých zahraničních investic doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. prezenční
Ing. Monika Smělá xsmem28@vse.cz 5 Good governance těžby nerostného bohatství: kvalitativní komparativní analýza institucionálních faktorů prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. kombinovaná
Ing. Patrik Šváb svap02@vse.cz 3 The Business Cycle Aspect of Monetary Unions: DSGE and Empirical Analyses for the Czech Republic and the Euro Area doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc prezenční

Přehled absolventů z poslední doby najdete zde.

Jméno Role Poznámka
PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. člen
Mgr. Halka Čapková, Ph.D. člen
Ing. Pavel Černý, Ph.D. člen
PhDr. Martin Filip, Ph.D. člen
doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. člen
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. člen
Ing. Petr Král, Ph.D. člen
Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. předseda, Správce voleb, člen
PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. člen
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. člen