Vedlejší specializace

Vedlejší specializace Katedry mezinárodních ekonomických vztahů

Evropská ekonomická integrace

Vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace je určena těm studentům, kteří si chtějí aktivně rozšířit svou hlavní specializaci o evropský rozměr. Studium poskytuje pokročilé znalosti z hospodářské politiky EU, fungování vnitřního trhu, dalších politik a práva Evropské unie. Studium této specializace je významnou základnou potřebnou pro manažerská rozhodnutí na úrovni politik i podnikání v Evropské unii. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci na výkonných a manažerských pozicích v orgánech Evropské unie, veřejné správě ČR, nevládních organizacích i ve firmách podnikajících na vnitřním trhu Evropské unie i na světových trzích, všude tam, kde se projevuje vliv aktivit Evropské unie.

Čínská studia

Vedlejší specializace Čínská studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o specifika vývoje a fungování expandující čínské ekonomiky a podnikání na jejím stále perspektivnějším trhu. Absolventi rozumějí základním trendům ve vývoji čínské ekonomiky a na základě jejího vývoje dokáží zhodnotit aktuální stav perspektivy dalšího směřování čínského ekonomického systému. Absolventi vedlejší specializace jsou připraveni pro práci na výkonných i manažerských pozicích v zahraničním obchodu a na specifika podnikání na čínském trhu, pro působení v diplomacii, v orgánech veřejné/státní správy a ve vládních i nevládních organizacích s regionální i globální působností, příp. ve zpravodajských médiích.

Rozvojová studia

Vedlejší specializace Rozvojová studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalost problematiky zemí, které nepatří do skupiny vyspělých tržních ekonomik. Jedná se nejen o rozvojové země Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Oceánie a také o tzv. tranzitivní ekonomiky v jihovýchodní Evropě a v postsovětském prostoru. Studium umožňuje do hloubky poznat podstatu ekonomických, politických a sociálních procesů, které probíhají v rozvojovém světě a zároveň se orientovat v komplexní problematice této části světa. Zvláštní důraz je kladen na problematiku institucionálních faktorů rozvoje v duchu nové institucionální ekonomie a na problematiku nerovnosti a chudoby reprezentovaných mj. učebnicí Banerjeeho a Duflové.