Evropská ekonomická integrace

Garant vedlejší specializace

Proč studovat Evropskou ekonomickou integraci

 1. Získám důležité a relevantní znalosti a dovednosti  nutné pro rozhodování podnikového a veřejného sektoru spjaté s vyhodnocením dopadů činnosti EU na ekonomiky v členských státech. Významnou část tvoří prakticky orientované kurzy orientované na projektové řízení, podnikání na vnitřním trhu nebo oblast práva.

 2. můžu absolvovat kurzy s významným zastoupením odborníků z praxe (ze soukromého i veřejného sektoru); příkladem mohou být přednášky představitelů např. České spořitelny, a. s.; Raven EU Advisory, Centra pro regionální rozvoj nebo MMR ČR, MF ČR, MPO, ÚV ČR, Evropské komise ad, které se uskutečnily v minulosti.

 3. Mám možnost získat Certifikát Evropských studií, který uděluje Centrum evropských studií VŠE v Praze a Fakulta mezinárodních vztahů VŠE společně s Úřadem Vlády České republiky a EU Office České spořitelny. Tento certifikát je další z komparativních výhod, které mohou získat naši absolventi, v jejich postavení na trhu práce.

 4. Mám možnost absolvovat stáž v Bruselu  v podobě praxe na Stálém zastoupení ČR při EU nebo v Česku na Úřadu vlády ČR (Sekce pro evropské záležitosti) či relevantním ministerstvu, příp. u dalších institucí, které mají vazbu na evropskou integraci. Praxe je uskutečněna ve formě studia volitelného předmětu (např. v případě praxe na Stálém zastoupení ČR při EU.

 5. Získám příležitost zapojit se do aktivit Centra evropských studií VŠE, které je nositelem projektů s aktuálními tématy evropské integrace, organizuje významné konference a jiné podobné akce s významnými představiteli akademické, podnikové a veřejné sféry; a to buď přímo, nebo prostřednictvím vyučujících, kteří jsou do činnosti tohoto centra zapojeni.

 6. Mám-li zájem zapojit se do výzkumných akademických aktivit, mohu tak učinit prostřednictvím vyučujících, kteří bývají garanty studentských výzkumných projektů (Interní grantové soutěže VŠE v Praze), nebo jako pomocná vědecká síla na Katedře světové ekonomiky či Centra evropských studií.

Certifikát Evropská studia pro nejlepší absolvnety

Certifikát studentům uděluje Centrum evropských studií VŠE v Praze a Fakulta mezinárodních vztahů FMV VŠE v Praze společně s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a EU office České spořitelny, a.s.

Studenti certifikát obdrží při promocích.

Podmínky získání certifikátu

 • Zpracování diplomové práce v rámci vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace a obhájení této práce s klasifikací – výborně.
 • Klasifikace státní závěrečné zkoušky Evropská ekonomická integrace – výborně.
 • Certifikát Evropská studia pro nejlepší absolvnety
 • Certifikát Evropská studia pro nejlepší absolvnety

 

Profil vedlejší specializace

 

Studujete nebo se zajímáte o evropskou integraci?

Spojte se s námi přes facebook a získejte od nás další informace, zajímavosti, připravované akce, stáže, odborné exkurze… Spojení je jednoduché

 • Studujete nebo se zajímáte o evropskou integraci?