Čínská studia

Garantka vedlejší specilaizace

Proč studovat vedlejší specializaci Čínská studia

  1. Získání důležitých a velmi komplexních znalostí a dovedností pro působení na dynamickém, rychle se rozvíjejícím čínském trhu a pro obchodování s čínskými obchodními partnery, stejně jako pro další studium přímo na čínských univerzitách. Na zajištění kvalitní obsahové náplně specializace se podílejí odborníci ze tří kateder FMV: z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů, Katedry mezinárodních studií a diplomacie a z Katedry mezinárodního podnikání.

  2. Možnost absolvovat kurzy s účastí odborníků z praxe i předních českých specialistů a sinologů, kteří mají hluboké a konkrétní znalosti o čínském trhu i zdejším kulturním prostředí. V minulosti se našich přednášek účastnili také např. zástupci společností Lasvit, Preciosa, Nafigate, Škoda Auto, Škoda Transportation, Škoda Electric, Cisco Systems, představitelé agentur CzechTourism a CzechTrade, EU SME Centre, Ústavu mezinárodních vztahů atd. Uspořádali jsme i zajímavé doprovodné kulturní akce, např. Tchaj-wanský večer nebo diskuse se známými čínskými spisovateli.

  3. Získání Certifikátu Asijská studia, jehož cílem je doložit širší znalosti studentů, specializujících se ve svých studiích na perspektivní region Asie. Certifikát uděluje Fakulta mezinárodních vztahů a Katedra světové ekonomiky, ve spolupráci s Centrem asijských studií FMV nejlepším studentům specializace Čínská studia, kteří splní povinné i volitelné podmínky (viz zde). Certifikát Asijská studia zaštiťuje společnost Škoda Auto a.s., která je významným partnerem Čínských studií.

  4. Přístup k informacím o odborných stážích a pracovních příležitostech v partnerských společnostech a institucích v Číně. Vybraní studenti Čínských studií měli např. unikátní možnost absolvovat několika měsíční odbornou stáž v Číně, na různých pozicích ve společnosti Škoda Auto a.s.

  5. Příležitost zapojit se do výzkumných akademických aktivit prostřednictvím spolupráce s vyučujícími, kteří se účastní fakultních i jiných výzkumných projektů, nebo jako pomocná vědecká síla na Katedře světové ekonomiky.

  6. Vedle odborných aktivit i neformální setkávání ve formě tradičních čínských večeří, cestovatelských prezentací o Číně nebo setkávání s absolventy oboru.

Certifikát Asijská studia

Od dubna 2013 mají studenti vedlejší specializace Čínská studia možnost získat Certifikát Asijská studia. Certifikát Asijská studia zaštiťuje společnost Škoda Auto a.s., která je významným partnerem Čínských studií.

  • Certifikát Asijská studia
  • Certifikát Asijská studia

 

Profil veldejší specializace Čínská studia

 

Čínská studia na Facebooku

Zajímáte se o Čínská studia a aktuální dění v Číně i Asii? Přidejte se k nám i na Facebooku, v otevřené skupině.

  • Čínská studia na Facebooku