Termín odevzdání kvalifikačních prací obhajovaných v lednu 2023

1. září
9. prosince
2022

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že

termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v lednu 2023 je:

9. prosince 2022.

Práce se odevzdávají pouze v elektronické verzi prostřednictvím InSIS, a to nejpozději do 23:59 hod 9.12.2022.

Bližší informace k průběhu obhajoby na KMEV najdete zde.

 

Obhajoby se plánují na týden mezi 9. a 13. lednem 2023.

Přihlašování je možné prostřednictvím InSIS jako mimosemestrální kurz zimního semestru akademického roku 2022/23.

V případě dalších dotazů se obracejte na sekretariát katedry – sekretářku Vladislavu Černou (mailem).

 

Obhajoba závěrečné práce na KMEV

Na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů se při obhajobách kvalifikačních prací očekává vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku

Hlavní pozornost je v rámci prezentace věnována dosaženým výsledkům práce.

  • Obhajoba závěrečné práce na KMEV

Termín odevzdání kvalifikačních prací obhajovaných v lednu 2023